Дослідження температури кипіння розчинів різних цукрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі наведено результати досліджень температури кипіння розчинів моно та дисахарів: фруктози,глюкози, тагатози, сахарози, лактози, отримані експериментальним методом за допомогою датчика-реєстратора температури Neylog NUL-203. Згідно отриманих результатів відмічено вищу здатність моносахаридів збільшувати температуру кипіння розчинів, що може свідчити про необхідність уварювання помадного сиропу на основі моносахаридів до більшої температури. The paper presents the results of studies of the boiling point of solutions of mono and disaccharides: fructose, glucose, tagatose, sucrose, lactose, obtained experimentally using a temperature sensor-recorder Neylog NUL-203. According to the obtained results, a higher ability of monosaccharides to increase the boiling point of solutions was noted, which may indicate the need to boil fondant syrup based on monosaccharides to a higher temperature.

Опис

Ключові слова

помадний сироп, температура кипіння, цукри, помадоутворення, самочинна кристалізація, режими уварювання, fondant syrup, boiling point, sugars, spontaneous crystallization, fondant formation, boiling modes, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорожинська, О. С. Дослідження температури кипіння розчинів різних цукрів / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції, 9-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 92–93