Актуальність використання графічних методів в аналізі показників гідної праці України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто актуальність розрахунку індексу регіонального розвитку за показниками гідної праці. Представлено необхідність використання графічного методу для більш глибокого аналізу узагальнюючого показника. The relevance of calculating the index of regional development based on indicators of decent work is considered. The necessity of using a graphic method for a more in-depth analysis of a generalizing indicator is presented.

Опис

Ключові слова

індекси, регіональний розвиток, гідна праця, графічний метод, Indexes, regional development, decent work, graphical method, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко О. А. Актуальність використання графічних методів в аналізі показників гідної праці України / О. А. Лисенко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 вересня 2022 р. – Одеса : ОНЕУ, 2022. – С. 305-306.