Розвиток усного мовлення студентів на занятті з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються можливі способи розвитку усного мовлення студентів на заняттях з іноземної мови.
Some possible ways to develop student’s speaking skills are described.

Опис

Ключові слова

усне мовлення, speaking, комунікативні цілі, аудіювання, говоріння, письмо, communicative goals, audition, communication, writing, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Березовська, О. В. Розвиток усного мовлення студентів на занятті з іноземної мови / О. В. Березовська // Найновите паучни постижения - 2011 : материали за VII Международна научна практична конференція. Педагогически пауки. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. – Т. 12. – С. 22–24.