Дослідження воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Даний метод досліджень не потребує особливої підготовки зразка, експеримент проходить швидко, дослідженням не заважає оточуюче світло. Прилад здатний забезпечити постійний контроль фізико-хімічних властивостей сировини в процесі виробництва воску та виробів з нього. Метод БІЧ-спектроскопії дозволяє проводити постійний моніторинг воскової сировини на предмет виявлення сторонніх домішок (парафіну, церезину) та контролювати хімічний склад готової продукції, зокрема штучної вощини. This method of research does not require special preparation of the sample, the experiment passes quickly, the study does not interfere with the surrounding light. The device is capable of providing constant control of the physical and chemical properties of raw materials in the process of producing waxes and wares from it. The BIC spectroscopy method allows for continuous monitoring wax raw materials for the detection of foreign impurities (paraffin, ceresin) and control the chemical composition of finished products, in particular artificial wax.

Опис

Ключові слова

віск, БІЧ-спектроскопія, wax, BIC spectroscopy, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Дослідження воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії / Ю. Коробка, В. Гедзюк, В. В. Вишняк, В. П. Домбровський, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2017 . – Ч. 2. – С. 344.