Сучасні підходи в проектуванні систем автоматизації для цукрової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Незважаючи на досить просту технологічну схему, процесс висолоджування є складною системою, в якій відбуваються різноманітні масообмінні, теплообмінні та фізико-хімічні процеси. Для таких випадків було розроблено сучасні підходи в проектуванні систем автоматизації для цукрової промисловості. Despite the relatively simple technological scheme sweetening off process is a complex system in which there are various mass transfer, heat transfer and physical-chemical processes. For such cases, was developed modern approaches in the design of automation systems for the sugar industry.

Опис

Ключові слова

цукрова промисловіть, системи автоматизації, sugar industry, automation system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Сучасні підходи в проектуванні систем автоматизації для цукрової промисловості / В. М. Сідлецький // Конкурентоспроможність українського цукру на національному та світовому ринках - вимога часу : матеріали міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України. — 2014. — С. 157-160.