Спосіб виробництва сироваткового сиру (Патент на корисну модель № 137556)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сироваткового сиру, що включає згущення, структуроутворення, перемішування та охолодження, фасування, витримку продукту, який відрізняється тим, що після згущення вводять вершки з масовою часткою жиру 33…35 % у кількості 20…25 % від загального об'єму сироватки, а після структуроутворення додають пажитник у кількості 2…3 %, який попередньо витримують протягом 15…17 хв у воді за температури 83…87 °C. A method of producing whey cheese, including thickening, structuring, mixing and cooling, packaging, aging of the product, characterized in that after thickening, cream with a mass fraction of fat 33… 35% in the amount of 20… 25% of the total volume of whey, and after structuring add fenugreek in the amount of 2… 3%, which is pre-soaked for 15… 17 min in water at a temperature of 83… 87 ° C ..

Опис

Ключові слова

сир, сироватка, пажиткник, cheese, whey, fenugreek, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 137556 UA, МПК (2006) A23C 1/00 A23C 21/00 Спосіб виробництва сироваткового сиру / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201904073 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р.

Зібрання