Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз поняття «економічна стійкість»; надано трактування даного поняття; досліджено взаємозв’язок та вплив рівня економічної стійкості підприємства на його конкурентоспроможність; окреслено основні складові економічної стійкості підприємства, реалізація яких сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності підприємства.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, економічна стійкість підприємства, конкурентоспроможність, економічний розвиток, економічна політика, economic stability of the enterprise, competitiveness, economic development, economic policy

Бібліографічний опис

Ківер, А. В. Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності / А. В. Ківер, О. Ф. Крайнюченко // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 449-451.