Безперервний спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини (Патент на корисну модель № 39007)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Ольшаковський, Ігор Михайлович
Михайлов, Ігор Миколайович
Конончук, Анатолій Леонідович
Сосницький, Віталій Володимирович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Шиян, Петро Леонідович
Рудаков, Володимир Костянтинович

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до спиртової промисловості, до виробництва спиртової бражки з крохмалевмісної сировини. Технічним результатом є забезпечення відповідної мікробіологічної чистоти спиртового бродіння, скорочення тривалості бродіння, підвищення питомого виходу спирту. An useful model behaves to a spirit industry, production of a spirit home-brewed beer from starch-containing raw material. A technical result is providing of corresponding microbiological cleanness of a spirit fermentation, reduction of duration of fermentation, increase of specific exit of alcohol.

Опис

Ключові слова

розріджене сусло, diluted wort, культивування спиртових дріжджів, головне бродіння, доброджування, cultivation of spirit yeasts, main fermentation, after-fermentation, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 39007 Безперервний спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини / Ольшаковський І. М., Михайлов І. М., Конончук А. Л., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Рудаков В. К. ; заявник та патентовласник Науково-виробниче товариство "Інтермаш". - u 200813690 ; заявл. 27.11.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.

Зібрання