Пріоритетні напрями розвитку АПК в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сільське господарство є однією з ключових галузей економіки України. Незважаючи на складну операційну сферу, АПК України залишається привабливою галуззю для вітчизняних та іноземних корпорацій. Головне завдання, що стоїть перед галузями АПК - це сприяти зростанню сільськогосподарського виробництва та надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок. Agriculture is one of the key sectors of the economy of Ukraine. Despite the difficult operating scope, Ukraine agribusiness sector remains attractive for domestic and foreign corporations. The main task facing the field of agriculture - is help increase agricultural production and provide opportunities to enter Ukraine agricultural products on the world market.

Опис

Ключові слова

сільське господарство, економіка, товарообіг, капітал, agriculture, economy, turnover, capital, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Грибович, Н. Пріоритетні напрями розвитку АПК в Україні / Надія Грибович, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 28-29.