Вплив температури води на тривалість замочування гречки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті підібрано режим замочування гречки, доведено вплив температури води для замочування на тривалість замочування. Встановлено, що длявиробництва солоду із гречки її потрібно замочувати до вологості 42—44%при температурі води для замочування 16 °С при такому режимі: 4 год уводі, 6 год — повітряна пауза. Тривалість процесу замочування складає 32—40 год залежно від пори року. In the article the regime of soaking of buckwheat has been selected, the influence of water temperature for soaking on the duration of soaking has been proved. It is established that forproduction of malt from buckwheat it should be soaked to a humidity of 42-44% at a water temperature for soaking 16 ° C in this mode: 4 hours in drainage, 6 hours - air pause. The duration of the soaking process is 32-40 hours depending on the season.

Опис

Ключові слова

гречка, замочування, тривалість, вологість, режим, амілолітична активність, buckwheat, soaking, duration, humidity, mode, amylolytic activity, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Вплив температури води на тривалість замочування гречки / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Т. 23, № 1. - К. : НУХТ, 2017. – С. 216-221.

Зібрання