Пристрій для відбору та відділення сивушного масла в процесі ректифікації етилового спирту(Патент на винахід 14622 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою пристрій для відбору та відділення сивушного масла із зони його концентрування в ректифікаційних установках при виробництві етилового спирту.
An invention behaves to a spirit industry and is a device for a selection and separation of fusel oil from the zone of its concentration in rectification options at the production of ethyl spirit.

Опис

Ключові слова

ректифікація, екстракційна колонка, сивушне масло, зона концентрування, rectification, extraction column, fusel oil, zone of concentration, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід 14622 А UA, С12 Р 3/10. Пристрій для відбору та відділення сивушного масла в процесі ректифікації етилового спирту / Циганков, П. С., Шиян, П. Л., Яресько, В. П., Мельничук, П. П. ; заявник Науково-виробниче підприємство "Інторнтехнік". — № 95041672 ; заявл. 13.04.95 ; опубл. 20.01.97, Бюл. № 2.

Зібрання