Дослідження реологічних властивостей різних видів модифікованого крохмалю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено реологічні властивості семи зразків модифікованого крохмалю, які відносяться до зшитих етерів та естерів крохмалю різного походження. Проаналізувавши отримані дані, для виробництва фруктової начинки рекомендується використовувати оксипропільовані та ацетильовані дикрохмалефосфати з крохмалю воскової кукурудзи, як найбільш ефективні в ролі згущувачів та структуроутворювачів. Investigated the rheological properties of seven samples of modified starches that relate to crosslinked starch ethers and esters of different origin. After analyzing the data for the production of fruit fillings recommended oksypropilovani dykrohmalefosfaty and acetylated starch waxy maize, as the most effective in the role and structure-thickeners.

Опис

Ключові слова

hydrocolloids, rheological properties, starch, гідроколлоіди, реологічні властивості, крохмаль, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дослідження реологічних властивостей різних видів модифікованого крохмалю / В. Я. Пічкур, О. В. Запотоцька, О. В. Грабовська, В. М. Ковбаса // Ukrainian food journal. – 2012. - № 3. – С. 35-38.

Зібрання