Інновації в транспортній логістиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізуючи ситуацію, що склалась на даний час, можна виділити основні проблеми транспортної логістики в Україні, до яких належать якість транспортного обслуговування, зниження конкурентоздатності перевізників, складність складання маршрутів перевезення, недостатня інформаційна підтримка перевізників, недовантаження автомобілів. Analyzing the situation prevailing at the time, it is possible to identify the main problems of transport logistics in Ukraine, which include the quality of transport services, reducing the competitiveness of carriers, the complexity of drafting transportation routes, insufficient information support carriers underemployment cars.

Опис

Ключові слова

інновації, транспортна логістика, моніторинг, innovation, transport logistics, monitoring, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Чернігевич, Г. Інновації в транспортній логістиці / Галина Чернігевич , Віктор Струнін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 295-296.