Спосіб очищення клеровки тростинного цукру-сирцю (Деклараційний патент на винахід № 70608 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення клеровки тростинного цукру-сирцю включає нагрівання, очищення хімічними реагентами, перемішування, відділення утвореного осаду. При цьому як хімічний реагент використовують сульфат алюмінію, після чого обробляють клеровку високодисперсним механоактивованим вапняком. A method for purifying the clarification product of cane raw sugar consists in heating, purification with chemical reagents, mixing, separation of the obtained residue. At that as chemical reagent aluminum sulphate is used, thereafter the clarification product is treated with the high-dispersed mechanoactivated limestone.

Опис

Ключові слова

спосіб очищення, cleaning method, тростинний цукор-сирець, raw cane-sugar, хімічний реагент, chemical reagent, сульфат алюмінію, aluminum sulphate, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 70608 A, МПК C13D 3/06 (2007.01). Спосіб очищення клеровки тростинного цукру-сирцю / А. О. Чагайда, Г. О. Сімахіна, А. А. Ліпєц; заявник – Національний університет харчових технологій. – № 20031211719; заявл. 16.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Зібрання