Управління людським капіталом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

людський капітал, інтелектуальний капітал, інвестиції, персонал, знання, навички, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Пидорич, Т. С. Управління людським капіталом підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Тетяна Сергіївна Пидорич ; наук. керівник Oлег Oлекciйoвич Шеремет. – Київ, 2021. – 110 с.