Пристрій для дозування сипких продуктів (Деклараційний патент на корисну модель № 12169)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для дозування сипких продуктів містить бункер, встановлені під ним з можливістю обертання диски з мірними стаканчиками та механізм для виштовхування сипкої продукції з мірного стаканчика. Устройство для дозирования сыпучих продуктов содержит бункер, установленные под ним с возможностью вращения диски с мерными стаканчиками и механизм для выталкивания сыпучей продукции из мерного стаканчика. Device for dosing of friable products contains bunker, rotary disks with measuring sleeves mounted under it and mechanism for ejection of friable products from measuring sleeves.

Опис

Ключові слова

диски, мірний стаканчик, дозування, бункер, wheels, measuring cup, dosage, tank, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 12169 UA, B65B 1/06 Пристрій для дозування сипких продуктів / Костін В. Б., Сизоненко В. М ; власик: НУХТ. – u 200507953; заяв. 01.08.2005; опубл. 16.01.2006. Бюл. №1, 2006.

Зібрання