Аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємницька діяльність здійснюється в умовах жорсткої конкуренції, що вимагає від підприємств забезпечення економічної безпеки, особливо при використанні інновацій, співпраці із зарубіжними партнерами та залученні інвесторів. Entrepreneurial activity is carried out in a competitive environment that requires companies to ensure economic security, especially when using innovation, collaboration with foreign partners and attracting investors.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, підприємницька діяльність, конкуренція, економічна безпека підприємств, entrepreneurship, competition, economic security

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств / Т. М. Іванюта // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 112-114.