Основні умови перевірки й чищення систем вентиляції на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вентиляція на підприємстві, якщо вона вчасно обслуговується, гарантує здорові умови життєдіяльності людей. Своєчасна планова перевірка вентиляції забезпечить чисте повітря та здоров'я працівників. Систематичний контроль, чищення та дезінфекція системи примусової вентиляції – неодмінні та необхідні заходи для безвідмовної роботи та тривалої продуктивної роботи обладнання. Тільки дотримуючись вимог щодо комплексного обслуговування системи вентиляції можна забезпечити її 100 % продуктивність та ефективність
Ventilation at the enterprise, if it is serviced on time, guarantees healthy living conditions for people. Timely scheduled inspection of ventilation will ensure clean air and health of employees. Systematic control, cleaning and disinfection of the forced ventilation system are essential and necessary measures for trouble-free operation and long-term productive operation of the equipment. Only by complying with the requirements for comprehensive maintenance of the ventilation system can you ensure its 100% productivity and efficiency

Опис

Ключові слова

фармацевтична промисловість, вентиляція, чищення та дезінфекція, система примусової вентиляції, повітря, ventilation, air, cleaning and disinfection, forced ventilation system, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кутняк, Я. Основні умови перевірки й чищення систем вентиляції на підприємствах / Я. Кутняк, О. Бабанова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 26.