Проблеми формування інноваційно орієнтованої економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми формування інноваційно орієнтованої економіки України та можливості активізації інноваційної діяльності в Україні завдяки поєднанню науково-технічних досягнень з підприємництвом та управлінням, а також державною підтримкою у сфері інноваційної діяльності. The problems of the formation of innovation-oriented economy in Ukraine, and the promotion of innovative activity in Ukraine through a combination of scientific and technical achievements with business and management, as well as state support in the field of innovation.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна політика, фінансування, стимулювання, регулювання, innovation, innovation policy, financing, stimulation, regulation

Бібліографічний опис

Кобилянська, Л. М. Проблеми формування інноваційно орієнтованої економіки України / Л. М. Кобилянська // Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Тернопільського національного економічного університету, 15 листопада 2012. – С. 19-21.