М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної (Патент на винахід № 119925)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до харчової промисловості і може бути використаний для виробництва ковбасних виробів. В основу винаходу поставлена задача розробки м'ясовмісної варено-копченої ковбаси з м'яса качки мускусної з використанням додаткових джерел білків тваринного і рослинного походження та за рахунок переробки вторинної сировини, яка забезпечувала б одержання нових виробів зі збалансованим складом поживних речовин. The invention relates to the food industry and can be used for the production of sausages. The invention is based on the problem of developing meat-containing cooked-smoked sausage from musk duck meat using additional sources of animal and vegetable proteins and by processing secondary raw materials, which would provide new products with a balanced composition of nutrients.

Опис

Ключові слова

musk duck, м’ясо, качка мускусна, соєвий ізолят, варено-копчена ковбаса, meat, soy isolate, boiled-smoked sausage, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 119925 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01). М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а201710832 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16 2019.

Зібрання