Використання багатопараметричних регуляторів в автоматизованому управлінні технологічними об’єктами із суттєвим запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Складність управління об'єктами з часовими затримками характеризується відношенням величини запізнення до постійної часу об'єкту: чим воно більше - тим важче домогтися необхідної якості регулювання. Останнім часом зменшення впливу запізнювання здійснюється за рахунок багатовимірних і багатопараметричних регуляторів. The complexity of the management of delays is characterized by the ratio of the delay to the time constant of the object: what it more - the more difficult to achieve the required quality control. Recently, reduce the impact of the delay at the expense of multi dimensional and regulators.

Опис

Ключові слова

автоматизоване управління, технологічні об’єкти, багатопараметричні регулятори, automatic control, technological objects, Multiparameter regulators

Бібліографічний опис

Сюмаченко, Д. М. Використання багатопараметричних регуляторів в автоматизованому управлінні технологічними об’єктами із суттєвим запізнюванням / Д. М. Сюмаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 90-91.