Поняття про математичну мову

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. Мова це знакова система, яка служить засобом вираження думок, засобом спілкування між людьми, засобом передачі думок, знань, інформації від людини до людини, від покоління до покоління. Усі мови по діляються на природні (розмовні) та штучні (формалізовані). Математична мова є штучною мовою, яка будується за певними правилами з математичних знаків, що становлять її алфавіт. Матеріали і методи. Під математичними знаками розуміють умовні позначення, якими скорочено записують математичні поняття і твердження, а також операції над математичними об’єктами. Знаки належать до математичних понять, які не означуються. Часто знаки в математиці є засобом випереджаючого відображення об’єктивної дійсності. Результати. Математичні знаки традиційно називають «символами». Однак терміни «знак» і «символ» не рівнозначні. Символ не байдужий до того, що він зображує. Систему або сукупність логіко-математичних знаків називають символікою. Знаки є вихідним «матеріалом», з якого будуються за певними правилами мовні вирази – аналоги слів і тверджень звичайної мови. Математичний вираз – це скінченна послідовність знаків з алфавіту математичної мови. Правила його побудови розглядаються в синтаксисі – граматиці математичної мови. Проте не кожна послідовність знаків є математичним виразом. Тому в процесі вивчення математичної мови важливу роль відіграє семантичний (змістовний) підхід, який дає змогу виділяти серед різноманітних скінченних послідовностей математичних знаків ті, що мають певний зміст.

Опис

Ключові слова

математична мова, математичний вираз, математичні знаки, mathematical language, mathematical expression, mathematical signs, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Фузік, Є. Поняття про математичну мову / Є. Фузік, П. Зінькевич, О. Зінькевич Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., 26-27 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 100-101