Аналіз неокласичної моделі економічного зростання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається ситуація, коли валовий продукт (виробнича функція) враховує взаємодію двох факторів - праці та капіталу. Метою дослідження є аналіз виробництва з позиції виробничої функції, яка ілюструє залежність між витратами факторів виробництва і обсягами випуску продукції. We consider the situation where the gross domestic product (production function) takes into account the interaction of two factors - labor and capital. The study is analysis from the perspective of the production function, which illustrates the relationship between the cost of factors of production and volume production.

Опис

Ключові слова

капітал, продуктивність праці, інвестиції, capital, productivity, investments, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Зінченко, Т. В. Аналіз неокласичної моделі економічного зростання / Т. В. Зінченко, А. М. Чубенко, М. Ю. Дусь, О. О. Потупало // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 77-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 11-12 квітня 2011. - С. 247-248.