Проблеми і перспективи забезпечення продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано, що проблеми забезпечення продовольчої безпеки країни неможливо подолати без безпосереднього державного втручання. Вирішення проблеми лежить в двох площинах, які тісно взаємопов’язані між собою, – формування високоефективного і конкурентоспроможного аграрного сектору економіки та зростання життєвого рівня населення. It is substantiated that the problems of ensuring food security of the country can not be overcome without direct state intervention. The solution of the problem lies in two directions: the formation of a highly efficient and competitive agricultural sector of the economy and an increase in the living standards of the population.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, продовольча безпека, державне регулювання, аграрний сектор економіки, food safety, state regulation, agrarian sector of the economy

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Проблеми і перспективи забезпечення продовольчої безпеки / Л. М. Закревська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро : НМетАУ, 2019. - С. 133-136.