Спосіб очищення неконцентрованих стічних вод молокозаводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення неконцентрованих стічних вод молокозаводів, що включає окиснення забруднювальних речовин у градках, пісковловлювачі, аеротенку, вторинному відстійнику. Додатково очищують у флотаторі та дисковому біофільтрі. Method of cleaning of unconcentrated sewage of dairies, which includes the oxidation of pollutants in hailstones, sand catchers, aerotanks, secondary sedimentation tank. Additionally, clean in a flotator and a disk biofilter.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, біологічне очищення, флотація, дисковий біофільтр, аеротенк, sewage, biological purification, flotation, disk biofilter, aerotank

Бібліографічний опис

Патент 97177 UA, МПК С02F 11/02 (2006.01) Cпосіб очищення неконцентрованих стічних вод молокозаводів / Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Дика О. П. : власник Національний університет харчових технологій. – № u 2014 06500 ; заявл. 11.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015 p.

Зібрання