Інноваційні технології м'ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено поняття про безпеку та стабільність при виробництві м’ясних продуктів, яка можлива при комплексному і системному моніторингу, контролю, аналізу та коригуванню на кожному етапі трофологічного ланцюжка від «від поля до столу споживача», включаючи систему управління критичними параметрами якості та бепеки, систему простежування і систему інформаційно- аналітичної обробки даних. In this article the concept of security and stability in the production of meat products, which is possible in an integrated and systematic monitoring, control, analysis and adjustment at each stage of trofolohichnoho chain "from field to table user", including control system critical parameters of quality

Опис

Ключові слова

м'ясопродукти, безпека, якість, контроль, аналіз ризиків критичних контрольних точок (ККТ), система НАССР, meat products, security, quality control, risk analysis critical control points (CCP), NACCR system, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Інноваційні технології м'ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР / Л. В. Пешук, О. І. Гащук, В. М. Дубяга // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. - № 10 (20). – С. 147-149.

Зібрання