Розроблення чисельних методів розрахунку процесу формування пшеничного дріжджового тіста екструзією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання нелінійних аналітичних моделей, які теоретично описують процеси деформування реальних об’єктів, через значні математичні труднощі обмежене. Альтернативою є використання методів чисельного моделювання – МСЕ та МКР. Доведена необхідність передбачити процедуру зміни граничних умов для рухомої кінцевоелементної моделі при моделюванні процесів, які відбуваються в машинах та апаратах складної геометричної конфігурації, та враховувати умови контакної взаємодії матеріалу з обладнанням, зокрема сили тертя. The use of non-linear analytic models that describe the processes of deformation theory of real objects, because of the considerable mathematical difficulties is limited. An alternative is the use of numerical methods - FEM and MCS. The necessity to provide for the procedure of changing the boundary conditions for moving finite element model for simulating processes in machines and devices with complex geometric configurations, and consider the conditions of contact interaction of the material with the equipment, in particular the forces of friction.

Опис

Ключові слова

граничні умови, сили тертя, екструдування тіста, boundary conditions, the friction force, extrusion of the dough, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Сандул, О. О. Розроблення чисельних методів розрахунку процесу формування пшеничного дріжджового тіста екструзією / О. О. Сандул, Є. В. Штефан, В. І. Теличкун // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2002. – № 11. – С. 47–49.

Зібрання