Моделі розвитку підприємств на основі концепції життєвого циклу: обмеження та проблеми діагностики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються проблеми та обмеження моделі розвитку підприємств на основі концепції життєвого циклу. The problems and limitations of business models based on the concept of life cycle are considered.

Опис

Ключові слова

розвиток підприємства, моделі розвитку підприємства, концепція життєвого циклу, development of enterprise, models of enterprise's development, conception of life cycle, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Моделі розвитку підприємств на основі концепції життєвого циклу: обмеження та проблеми діагностики / С. А. Стахурська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 51–52.