Дослідження автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів на основі методів веб-скрапінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуто доцільність використання автоматизованого збору даних на основі методів веб-скрапінгу даних в мережі Інтернет в процесі прийняття рішень при укладанні договорів на виконання послуг та їх плануванні

Опис

Ключові слова

методи веб-скрапінгу, веб-скрапери, еволюційний алгоритм, web scraping methods, web scrapers, evolutionary algorithm, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Дослідження автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів на основі методів веб-скрапінгу / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, І. В. Кожушко // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362-363