Вирішення проблеми очищення нафтовмісних стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана характеристика нафтовмісних стічних вод. Охарактеризовані екологічні проблеми, пов’язані з їх скидом у водойми. Запропонована технологія біохімічного очищення цих стічних вод. The characteristic of oily wastewater. Characterized ecological problems associated with discharge into water bodies. The technology of biological treatment of wastewater.

Опис

Ключові слова

нафтовмісні стічні води, екологічні проблеми, біохімічне очищення, oily waste water, environmental issues, biochemical purification, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Вирішення проблеми очищення нафтовмісних стічних вод / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост // Экология : Промышленная экология и медицина труда. – 2012. - № 4.