Визначення оптимального технологічного режиму процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки при переробленні буряків погіршеної якості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підставі математичної обробки результатів експериментальних досліджень встановлена емпірична залежність ефекту очищення соку, приросту редукувальних речовин, ефекту видалення високомолекулярних сполук в процесі екстрагування від температури та рН живильної води, що використовується для вилучення сахарози з бурякової стружки. It was show the empiric dependence of effect of cleaning of juice, the increase of invert substances, the effect of moving away of high molecular connections in the process of extracting from a temperature and рН of feed-water is set on the basis of mathematical treatment of results of experimental researches.

Опис

Ключові слова

основний сульфат алюмінію, живильна вода, оптимізація, цукроза, екстрагування, бурякова стружка, бурякоцукрове виробництво, basic sulfate of aluminium, feedwater, optimization, saccharose, extracting, sugar-beet shaving, sugar-beet production, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Гусятинська, Н. А. Визначення оптимального технологічного режиму процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки при переробленні буряків погіршеної якості / Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, А. А. Ліпєц, В. О. Мірошник // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія : Технічні науки. – Вінниця, 2006. – С. 41-44.

Зібрання