Взаємодія українських та іншомовних лексем у створенні професійної номенклатури для ресторанної сфери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Більшість держав світу має свою національну термінологію (з елементами інтернаціональної лексики). У цивілізованій країні національна мова забезпечує всі галузі життя і, зокрема, фахове спілкування. Тому процес створення наукової термінології в українській мові є природним і необхідним. Most of the world has its national terminology (with elements of international vocabulary). In civilized countries the national language provides all areas of life, particularly professional communication. Therefore, the process of creating scientific terminology in the Ukrainian language is a natural and necessary.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, професійна номенклатура, ресторанна галузь, лексеми, professional nomenclature, restaurant industry, tokens

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Взаємодія українських та іншомовних лексем у створенні професійної номенклатури для ресторанної сфери / Н. В. Науменко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 106-108.