Використання відходів агропромислового комплексу для синтезу ксантану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні екологічні рішення передбачають використання відходів як сировини для нових виробництв, зокрема, для організації мікробного синтезу. На сьогодні розроблено значну кількість біотехнологій трансформації відходів АПК у цінні продукти від біогазу до ферментів та інших продуктів. Одним із затребуваних продуктів, що отримують шляхом мікробного синтезу, є полісахарид ксантан.
Modern ecological solutions involve the use of waste as raw materials for new productions, in particular, for the organization of microbial synthesis. To date, a significant number of biotechnologies have been developed to transform agricultural waste into valuable products, from biogas to enzymes and other products. One of the popular products obtained by microbial synthesis is the polysaccharide xanthan.

Опис

Ключові слова

ксантан, біотехнологія, кафедра біотехнології і мікробіології, біосинтез, переробка відходів, полісахарид, xanthan, biotechnology, biosynthesis, waste processing, polysaccharide

Бібліографічний опис

Яцюк, Л. Використання відходів агропромислового комплексу для синтезу ксантану / Л. Яцюк, Л. Буценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня. 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 1. – С. 434