Травмування суглобів працівників закладів ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній роботі проаналізовано причини та наслідки травм опорно-рухового апарату працівників закладів системи громадського харчування. Визначено характерні травми та наслідки їх утворення. Визначено, що для попередження виникнення таких травм необхідно дотримуватися дисципліни праці та правильно організовувати робоче місце - це значить забезпечити його раціональне планування, оснащення інструментом, обладнанням; своєчасну подачу матеріалів, сировини, тари; створити сприятливі санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці. In this paper, the causes and consequences of injuries of the locomotor apparatus of the staff of the public catering establishments are analyzed. The characteristic traumas and consequences of their formation are determined. It is determined that in order to prevent the occurrence of such injuries, it is necessary to adhere to the discipline of work and properly organize the workplace - this means to ensure its rational planning, equipment and equipment; timely delivery of materials, raw materials, containers; to create favorable sanitary-hygienic and aesthetic conditions of work.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, safety, травма, injury, суглоб, joint, заклад громадського харчування, catering facility

Бібліографічний опис

Бакун, А. О. Травмування суглобів працівників закладів ресторанного господарства/ А. О. Бакун, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, 23-24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. II. - С. 359.