Механізми регулювання ринку цукру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Світова організація торгівлі, World organization of trade, аграрний сектор, світовий ринок, державні заходи, експорт, agrarian sector, world market, state measures, export, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко І. Й. Механізми регулювання ринку цукру / І. Й. Кравченко // Проблеми та перспективи економіки в сучасному світі: Збірник тез наукових робіт учасників XVII Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 30 листопада – 1 грудня 2012 р. – Київ, 2005. – Ч. I.