Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу розрахунків з постачальниками

Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, розрахунки з постачальниками, зобов’язання, первинні документи, звітність, документування, аудит розрахунків з постачальниками

Бібліографічний опис

Ляшенко, А. В. Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу розрахунків з постачальниками : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Анастасія Віталіївна Ляшенко ; наук. керівник Наталія Володимирівна Кудренко. – Київ, 2022. – 95 с.