Пульсаційний сатуратор для цукрової промисловості (Патент на винахід №56360)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пульсаційний сатуратор для цукрової промисловості, виконаний у вигляді циліндричного корпусу з конічним днищем і розширеною верхньою частиною та встановленими в циліндричній частині перфорованими решітками, патрубками для підводу цукрового розчину в верхній частині сатуратора та для відводу обробленого розчину з нижньої частини сатуратора через гідрозатвор та патрубками для підводу сатураційного газу в конічну частину сатуратора і його відводу зверху. Сатуратор містить механічний пристрій для створення імпульсів перфорованих решіток, які виконані у вигляді тарілчастої провальної насадки з прямокутними отворами і відігнутими кінцями. Лопатки суміжних тарілок направлені в протилежні сторони. An oscillatory saturator for sugar industry is made in a from of cylindrical body with cone bottom and widened superior part and perforated grilles, installed in cylindrical part, sockets for supply of sugar solution in the superior part of the saturator and for removing of waste solution from the inferior part of the saturator through the hydraulic hitch, and sockets for supply of carbonation gas to the cone part of the saturator and it removing from above. The saturator contains mechanical device for creating of impulses of perforated grilles, made in a form plate-type perforated header with quadrilateral holes and deflected ends. The blades of related plates are directed in opposing sites.

Опис

Ключові слова

сатуратор, газ, решітка, лопатка, grill, saturator, gas, shovel, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 56360 UA, МПК (2011.01) С13D 3/00 Пульсаційний сатуратор для цукрової промисловості / Пономаренко В. В., Мирончук В. Г., Колосєй П. В. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201008237 ; заявл. 01.07.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1, 2011 р.

Зібрання