Пристрій для подрібнення поліетилентерефталатних пляшок з відокремленням горловини та днища(Патент 72162)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для подрібнення поліетилентерефталатних бутилок з відокремленням горловини та днища, що включає корпус з приймальним вузлом, привідний механізм та різальний механізм, оснащений різальними елементами, які розміщені на зовнішній поверхні по кругу різального механізму, який відрізняється тим, що приймальний вузол виконано у вигляді каналу, розташованого вздовж довжини корпуса і шириною 15-25 мм, корпус пристрою має циліндричну форму, довжина якого більше довжини різального механізму, який має форму циліндричного барабану, встановленого соосно з корпусом з можливістю обертання на валу барабану, довжини його є змінною та складається з набору дисків, на поверхні барабана встановлені ряди робочих ножів, які мають форму двох загострених поверхонь, розташованих під кутом 80-90 одна до одної та спрямованих до приймального вузла по ходу руху барабана, за ножами на поверхні барабана розміщені виштовхувальні лопатки, корпус також має схожі ножі по формі схожі з робочими ножами, але спрямовані назустріч їм та встановлені зі зсувом до робочих ножів, який дорівнює товщині ножа, на бічній поверхні корпуса, внизу його є отвір для виходу горловини бутилок та отвір для виходу днища бутилок, а по центру – отвір для виходу центральної частини бутилок.

Опис

Ключові слова

пристрій, пляшка, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 72162 UA, МПК (2012.01) В02С 4/00 Пристрій для подрібнення поліетилентерефталатних пляшок з відокремленням горловини та днища / Іванова, Л. І., Якимчук, М. В., Ярошенко, Г. А., Циганок, М. П. ; заявник НУХТ. — № и 201200700 ; заявл. 23.01.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15, 2012 р.

Зібрання