Дослідження інваріантних множин різницевих рівнянь за допомогою функцій Ляпунова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі отримано результат про зв’язок між інваріантними множинами систем диференціальних та відповідних різницевих рівнянь в термінах знакосталих функцій Ляпунова.
In this work the result about the relation between invariant sets of the systems of differential and corresponding difference equation in terms of the Lyapunov functions of constant signs is investigated it is received.

Опис

Ключові слова

різницеві рівняння, difference equations, функція Ляпунова, інваріантна множина, стійкість, Lyapunov's function, invariant set, stability, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Ткачук, А. М. Дослідження інваріантних множин різницевих рівнянь за допомогою функцій Ляпунова / А. М. Ткачук, Т. Добродзій // Вісник Київського університету. – 2008. – № 3. - С. 95-98.

Зібрання