Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В книзі викладено загальну характеристику гумінових речовин, механізми їх захисної дії проти біотичного і сольового стресів. Показано також їх антиоксидантну активність та резистентність проти стресів, викликаних важкими металами і залізодефіцитним хлорозом. Встановлено дію та покращення властивостей грунту та зростання продуктивності рослин. General description of guminovih matters is laid out in a book, mechanisms of their protective action against bioticheskogo and salt the stresses. Their antioksidantnu activity and rezistentnost is shown also against the stresses caused by heavy metals and gelezodefitsitnim hlorozom. Action and improvement of properties of soil and growth of productivity of plants is set.

Опис

Ключові слова

важкі метали, залізодефіцитний хлороз, гумінові речовини, heavy metals, gelezodefitsitniy hloroz, guminovie matters

Бібліографічний опис

Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем / В. У. Ящук, А. П. Корецький, Р. В. Ковбасенко, О. П. Дмитрієв, В. М. Ковбасенко. – К. : Національна академія аграрних наук України, 2016. – 89 с.

Зібрання