Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, інноваційна діяльність, науково-технічний потенціал, технічна політика, фінансові ресурси, кредитування, food, innovation, scientific and technological potential, technical policy, financial resources lending, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємств харчової промисловості / Л. В. Страшинська // Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук. конф. – Донецьк: ДонУЕП. – 2005. – Ч. 2. - С. 337–339.