Методичні вказівки і до самрстійної роботи «Гідравлічний розрахунок установки відцентрового насоса» по дисципліні «Гидравлика і гідравлічні машини» для студентів спеціальності 17.06 денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1991

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Приводиться методика розрахунку відцентрового насоса з варіантами завдань.
A method over of calculation of chempump is brought with the variants of tasks.

Опис

Ключові слова

відцентровий насос, chempump, вказівки, pointing, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Методические указания к самостоятельной работе "Гидравлический расчет установки центробежного насоса" по дисциплине "Гидравлика и гидравлические машины" для студентов специальности 17.06 дневной формы обучения / Сост. В. Р. Кулинченко, И. К. Мотуз, О. В. Саввова. - К.: КТІХП, 1991. - 36 с.