Виробничий та експортний потенціал зернових культур України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зерно є одним з рентабельних видів сільськогосподарської продукції, займає більше половини посівних площ і забезпечує значну частину доходів сільськогосподарських підприємств. В останні роки спостерігається зростання посівних площ, обсягів зібраних культур, внутрішнього споживання та експорту. Grain is one of the profitable agricultural production takes more than half the acreage and provides a significant portion of the proceeds agricultural enterprises. In recent years, a growing acreage, the volume of collected crops, domestic consumption and export.

Опис

Ключові слова

експортний потенціал, перспективи розвитку, зернові культури, export potential, prospects development, cereals, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Чередниченко, О. А. Виробничий та експортний потенціал зернових культур України / О. А. Чередниченко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 791.