Виховання й самовиховання майбутніх фахівців як сучасні пріоритети професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Професійне виховання як цілеспрямований процес розвитку особистості майбутнього фахівця через його включення у базову культуру, соціальні відносини і процес творчої самореалізації має забезпечити розширення його духовних і професійних потреб та інтересів, збагачення професійної культури, формування його творчої індивідуальності. Professional education as a purposeful process of development of future specialist through its inclusion in the basic culture, social relations and the process of self-actualization is to ensure the expansion of its spiritual and professional needs and interests of professional enrichment culture, the formation of his artistic personality.

Опис

Ключові слова

культура, індивідуальність, особистість, фахівці, освіта, culture, individuality, personality, specialists, education, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гузій, Н. В. Виховання й самовиховання майбутніх фахівців як сучасні пріоритети професійної освіти / Н. В. Гузій, Т. В. Шестакова, Ю. П. Крижова // Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НУХТ, 2013. - С. 76-77.