Використання віртуальної дошки MIRO для дистанційного навчання англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В цій статті розглядаються плюси та мінуси дистанційного навчання. З початком пандемії коронавірусної інфекції суттєво зросла роль технічних засобів навчання, а з початком повномасштабних бойових дій у лютому 2022 року очне навчання стало в багатьох випадках неможливим. Дана коротка історична довідка щодо розвитку віддаленого навчання, що в жодному випадку не є новітнім винаходом. Автор демонструє, як за допомогою новітнього програмного забезпечення можна вирішити проблему відсутності аудиторної дошки. Актуальність теми роботи показана через перелік численних труднощів (як технічних, так і методологічних), з якими під час дистанційного навчання об’єктивно стикається викладач незалежно від його навичок та досвіду роботи. Головний з них – брак уваги та численні відволікаючі фактори (спливаючі вікна, повідомлення у месенджерах, тощо), для нейтралізації яких важливо використовувати допоміжні засоби навчання. Великим недоліком віддаленого навчання узагалі є відсутність вбудованих (у звичайні засоби групового відеозв’язку, зокрема Zoom) засобів імітації класної дошки. Описується специфіка одного із найсучасніших інструментів для спільної віддаленої роботи – віртуальної дошки Miro. У статті розкриті переваги та недоліки онлайн-дошки при навчанні англійської мови. Автор пропонує конкретні приклади типових завдань із використанням інтерактивної дошки Miro для проведення практичних занять. В роботі наводяться приклади, як викладач може запровадити нову лексику, закріпити та ввести її в активний вокабуляр, а також того як зробити вивчення граматики через екран монітора цікавим та різноманітним. Для викладача найбільш ефективним інструментом дошки Miro є функція перенесення (Drag-and-drop), що дає можливість всім студентам працювати одночасно над одним завданням. Це надзвичайно важливо для залучення усіх студентів до співпраці та утримання їх уваги протягом заняття. Також показані засоби вирішення проблеми відсутності функції додавання на дошку та відтворення аудіо та відео, що легко компенсується за рахунок функції показу екрану одного з учасників (викладача в даному випадку). This article discusses the pros and cons of remote education. With the world-wide pandemic of COVID-19 the role of technical facilities for remote education has increased dramatically, and with the start of the Russia-Ukraine war in February 2022 classroom-based education has become unavailable for the vast majority of the students in Ukraine. The paper starts with brief historical overview of remote education which is not a modern invention at all. The author demonstrates addressing the problem of missing classroom board with some of the modern software. The need for the study is demonstrated via numerous examples of obstacles (both technical and methodological), a teacher is facing through remote teaching regardless of their skills and professional experience. The main of them is lack of attention and numerous distracting agents (pop-up windows, incoming messages in Telegram, Viber, etc.) that can be neutralized with technical means only. The huge disadvantage of remote education is lack of built-in substitutions for classroom board in common tools for remote conference calls e.g., in Zoom. The specifics of one of the most modern tools for collaborative remote work – Miro virtual whiteboard – are described and assessed. The article reveals both the advantages and disadvantages of virtual boards when teaching English as a foreign language remotely. The author also suggests particular examples of typical exercises involving the interactive whiteboard Miro for students doing remote education. The article provides some examples of how a teacher can introduce new vocabulary, as well as how to make learning grammar through the monitor screen interesting and diverse. For the teacher the Drag-and-drop function appears to be the most useful as it allows to involve students into collaborative work over the same task. This is extremely important for attracting all the students into study and holding their attention through the whole class. The workaround for missing built-in tools for adding audio and video content via screen sharing is demonstrated.

Опис

Ключові слова

англійська мова, дистанційне навчання, синхронне навчання, віртуальна дошка, завдання, english, remote education, synchronous learning, virtual board, task, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Ципанова, Н. Використання віртуальної дошки MIRO для дистанційного навчання англійської мови / Н. Ципанова // Інноваційна педагогіка. – 2023. – № 57.

Зібрання