Волинський суспільно-географічний комплекс в колі наукових інтересів професора П. В. Луцишина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано дослідження суспільно-географічного комплексу загалом та Волинського суспільно-географічного комплексу зокрема в наукових працях П. В. Луцишина. Проаналізовано продовження початих цим вченим наукових пошуків у працях його соратників та послідовників. Scientific researches dealing with the socio-geographical complex on the whole and Volyn socio-geographical complex particularly in the research works of P. V. Lutsyshyn were defined. There were also described the continuating of scientific innovations initiated by this researcher in the works of his companions-in-arms and adherents.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, суспільно-географічний комплекс, общественно-географический комплекс, socio-geographical complex

Бібліографічний опис

Коцан Н. Н. Волинський суспільно-географічний комплекс в колі наукових інтересів професора П. В. Луцишина / Н. Н. Коцан, Р. Р. Мазурець // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15–16 жовтня 2009р. / за ред. В. Й. Лажніка і С. В. Федонюка. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 8–11.