Удосконалення механізму управлінської підтримки малого підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто складові елементи механізму управлінської підтримки малого підприємництва та запропоновано напрями його удосконалення. The components of the elements of the mechanism of administrative support to small businesses and suggests directions for its improvement

Опис

Ключові слова

механізм, управлінська підтримка, мале підприємництво, mechanism, administrative support, small business, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимченко, О. І. Удосконалення механізму управлінської підтримки малого підприємництва / О. І. Тимченко // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. – К.: НУХТ, 2010. - Ч. 3. – С. 39.