Удосконалення процесів нормування праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У вітчизняній практиці утримання персоналом нормування праці традиційно розглядається як одна із складових оплати праці. Нормування праці дає можливість установлювати обґрунтовані норми часу, сприяє виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці, зниження витрат та трудомісткості виробництва продукції, стимулює підвищення кваліфікації працівників. In domestic practice of maintaining the valuation of work traditionally regarded as one of the components of remuneration. The standardization work makes it possible to establish reasonable standard time, facilitates the identification and use of reserves increase productivity, reduce costs and complexity of production, stimulates additional training.

Опис

Ключові слова

нормування праці, підприємство, функції нормування, valuation work, enterprise, normalization function, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Захаров, І. Удосконалення процесів нормування праці на підприємстві / І. Захаров, Л. Мазник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 188-189.