Переробка твердих відходів органічного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено переваги використання генераторного газу із низького сортового палива та відходів органічного походження. Описано роботу енергетичного комплексу для термохімічного перетворення твердого органічного палива. Shows the benefits of using a gas generator of low-quality fuel and waste of organic origin. Describes energy industry for thermochemical conversion of solid fossil fuels.

Опис

Ключові слова

енергоносій, генераторний газ, газогенератор, energy source, producer gas, gas-producer, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Серьогін, О. О. Переробка твердих відходів органічного походження / О. О. Серьогін, А. П. Курдюков, О. О. Осьмак // Васильків – південні ворота столиці. Екологічні проблеми регіонів України : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 березня 2008 р. – Васильків, 2008. – С. 41-42