Вакуум-апарат для кристалізації розчинів (Патент на винахід №72051)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат для кристалізації розчинів, виконаний у сполученні циліндричного реактора, нагрівача, вакуумної випарної камери, насоса і гідравлічних трубопроводів, який відрізняється тим, що вакуумна випарна камера виконана з’єднаною з сорочкою нагрівача трубопроводом вторинної пари з компресором. Vacuum apparatus for crystallization of solutions, made in combination cylindrical reactor, heater, vacuum evaporation chamber, pump and hydraulic lines, wherein vacuum evaporation chamber is connected with the shirt of a heater of secondary steam pipeline from the compressor.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, vacuum apparatus, кристалізація, crystallization, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 72051 Україна, МПК (2012) C13В 30/00. Вакуум-апарат для кристалізації розчинів / В. М. Криворотько; власник НУХТ. – № 2011 14496 ; заявл. 07.12.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

Зібрання